TracePRO - Sledovatelnost výroby

V elektronické výrobě v poslední době stoupá nutnost mít detailní informace o materiálech a šaržích použitých na jednotlivých výrobních dávkách, nebo ještě lépe, na jednotlivých výrobcích. Většinou je potřeba sbírat data ze vzájemně nekompatibilních zařízení na jedné straně, a komunikovat s EPR na straně druhé. Jako řešení nabízím systém TracePRO, který řeší dva základní problémy:

 • Sleduje stav jednotlivých operacích na jednotlivých vyráběných kusech v rámci výrobní objednávky, takže dokážeme odpovědět na otázky kdo, kdy, na jakých zařízeních, s jakými chybami vyrobil které výrobky.
 • Uchovává informace o materiálu použitém ve výrobě a tím pádem umožní vyhledat výrobky, které na sobě mají určitý materiál s určitou šarží.

Nelze zastírat, že sledování výroby není něco stojí. Takže, co za to? Pokud má systém fungovat skrze celou výrobu, nelze jej bohužel jen nainstalovat a spustit. Musí se provést implementace. Zjednodušeně řečeno, to znamená následující kroky:

 1. Instalace software
 2. Vytvoření kanálu pro vkládání informací z ERP do TracePRO. Sem patří základní definice (pracoviště, pracovnící, číselníky úkonů), a provozní údaje o výrobních objednávkách a postupech
 3. Naučení struktury čárových kódů / 2D kódů pro materiál, výrobky, pracovníky
 4. Napojení výrobních pracovišť
  • Vybavení jednoduchých pracovišť počítačem se čtečkou čárového kódu (pracoviště ruční osazování, montáž, vizuální kontrola, ale např. i opravárenské pracoviště)
  • Implementace napojení chytrých pracovišť na míru (pracoviště Značení laserem, SMD linky, AOI, elektrické testy,...)
 5. Provoz

Následně je možné systém naučit například:

 • Kontrolovat kusovník
 • Zobrazovat výrobní dokumentaci
 • Zobrazovat libovolná hlášení související s produktem (např. CC znak)
 • Kontrolovat MSD (materiál citlivý na vlhko)
 • Pomáhat se statistickým řízením procesu (SPC)

Během vlastního provozu systému je pak potřeba:

 • Zajistit, aby si informace o výrobě (objednávkách a postupech) dostala do TracePRO (nejlépe automaticky)
 • Na pracovištích s materiálem musí být před začátkem práce načtena sada materiálu aktuálně přítomná, a taky musí být načteno každé doplnění materiálu

Podívejte na na demo systému TracePRO.

TracePRO Demo Zeptejte se na detaily