Programování

Webové aplikace

Připomeňme zde, že webové aplikace nemusí být přístupné z Internetu. Mohou běžet např. pouze v rámci firemní sítě. Výhodou webových aplikací je centrální správa a odpadnutí potřeby instalovat a udržovat software na počítačích uživatelů. Aplikace běží na serveru, data jsou na serveru, proto:

 • Všichni přistupují ke stejným datům v rámci aplikace. Lze lépe kontrolovat, kdo má přístup.
 • Lze snadno aktualizovat - aplikace je na serveru, její aktualizace znamená pouze aktualizaci serverového software.
 • Napojení na další systémy a aplikace se řeší na jediném místě.

Na druhou stranu mají webové aplikace své nevýhody:

 • Nutnost síťového připojení.
 • Menší možnosti a zpravidla nižší komfort uživatelského rozhraní.
 • Značné omezení napojení rozšiřujících zařízení.

Klasické aplikace

V dnešní době, kdy se data vyskutují na síti, je otázka klasických úplně samostatně běžících aplikací zřejmně již irelevantní. Přicházejí v úvahu spíš jako klienti k síťové aplikaci (ať už webové nebo jiné). Výhody jsou:

 • Naprostá volnost návrhu uživatelského rozhraní.
 • Přístup k hardware a souborům počítače.
 • Někdy vyšší rychlost a lepší odezva.

Mezi nevýhody patří:

 • Složitější implementace.
 • Nutnost instalace a správy.

Kombinace serverové a klasické aplikace

Kombinují to nejlepší z obou světů. Data jsou na serveru, čímž je zajištěna jejich integrita a ochrana. V klientských aplikacích lze implementovat přístup k hardware lokálního počítače na jedné straně (čtečky barkódů, měřící zařízení, ...) a na druhé straně i přístup k rozhraní na serveru, a tím zajistit aktuálnost dat.

Takový přístup se osvědčuje při implementaci systémů sledování výroby / traceability systémů, kdy přes webové rozhraní je řešena konfigurace systému, nastavení výrobních příkazů a technologických postupů, a vlastní terminály jsou řešeny jako klasické aplikace připojené na aplikační server.