Integrace

V ideálním světě spolu všechny části podnikových informačních systémů dokonale spolupracují a komunikují. Ideální svět však neexistuje a v praxi se často setkáváme s problémy na všech úrovních. Namátkou:

  • Zákaznické odvolávky obsahují chyby nebo vůbec neodpovídají realitě
  • Zákaznické odvolávky nelze automaticky importovat do ERP
  • Logika dat v ERP je jiná než v systému sledování výroby nebo APS
  • Je třeba integrovat výsledky měřících a testovacích zařízení od různých dodavatelů

Během své praxe jsem se seznámil se všemi aspekty výroby od sales, přes technologickou přípravu výroby, nákup, plánování, vlastní výrobu a expedici. Nabízím konzultace, návrh, i implementaci řešení v těchto otázkách.