Implementace informačních systémů

Obecně se dá říct, že čím méně informačních systémů, tím lépe. Na druhou stranu, pro některé účely je ERP příliš těžkopádné, případně příliš drahé. V takových případech lze zvážit implementaci samostatného systému s využitím co největšího množství informací z ERP nebo dalších systémů. Příklady takových oblastí jsou:

  • Sledovatelnost výroby, neboť pro něj nejsou a nebudou údaje v ERP dostatečné
  • Pokročilé systémy plánování výroby
  • Sales Pipeline
  • Řízení projektů
  • A další...